Kultur

Martin Bjerkreim

Økonomileder og musiker

Martin Bjerkreim har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra UiS og en bachelorgrad i populærmusikk fra NISS.

Siden 2013 har han jobbet i administrasjonen i Employ.