Kultur

Oda Gulbrandsrud

Musiker

Oda Gulbrandsrud har master i klassisk utøvande trombone frå Norges Musikkhøgskole. Ho er orkestermusikar, dirigent og musikkpedagog og arbeidar til dagleg som instrumentallærar, dirigent og frilansmusikar. Ho reiser mykje rundt for å vikariere med symfoniorkestre og forsvarskorps, i tillegg til å ta instruktøroppdrag.