RAPPORT

Selvstendig næringsdrivende betalte mer enn 570 millioner i “merskatt” i løpet av ett år

Svært mange selvstendig næringsdrivende betaler mer skatt enn de trenger, og får i tillegg dårligere sosiale rettigheter enn de kunne hatt. I Norge har rundt 160.000 personer sin næringsinntekt som eneste eller viktigste inntektskilde. Med mer optimal organisering kan selvstendig næringsdrivende få både lavere skatteregning og sterkere sosiale rettigheter.

– Denne rapporten viser virkelig at rammebetingelsene for selvstendig næringsdrivende ikke holder mål. Vi jobber videre for å forbedre disse, men artistene trenger gode næringsbetingelser allerede i dag.

Ivar S. Peersen
Styreleder i GramArt

Flertallet av selvstendig næringsdrivende med enkeltpersonsforetak hadde vært bedre tjent med å organisere virksomheten sin i aksjeselskap.

Konklusjon fra rapporten «Skatt og sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende»

- Vi i Entreprenerdy har de siste 12 årene jobbet for å utvikle støttemetoder og systemer for entreprenører. Vi er opptatte av vekst, og av å hjelpe de som har lyst til å skape og drive noe. Analysen som har blitt gjort bekrefter det vi trodde, at måten mange driver sin virksomhet på ikke er så effektiv som tidligere antatt. Den viser også at det finnes nye, innovative, og ikke minst mer effektive måter å drive virksomhet på. Den kunnskapen trenger vi at flere får tilgang til. 

Yngve Dahle
Founder & Partner, Entreprenerdy
Bilde av Lasse Fosshaug - fotograf: Eva Rose
Foto: Eva Rose

– Disse spørsmålene går rett inn i GramArts kjernevirksomhet – å ivareta de næringsdrivende artistene og musikernes interesser. Rapporten bekrefter det vi allerede visste: at riktig selskapsform er svært viktig for de næringsdrivende musikkutøverne. Men også at det offentlige må være flinkere til å tilrettelegge for de som av ulike årsaker velger en annen organisasjonsform enn AS. 

Lasse W. Fosshaug
kommunikasjonssjef i GramArt
Foto: Tord Litleskare

– Dette er et utrolig spennende tema, og noe vi ofte får spørsmål om fra kundene våre. Rapporten gjør det helt tydelig at mange organiserer seg feil, og at valg av selskapsform kan ha enormt mye å si i enkelte tilfeller. Det at vi får belyst dette håper vi kan ha positiv innvirkning på næringslivet, og bidra til at flere selvstendig næringsdrivende får organisert seg på gunstigst mulig måte.

Kristian Straume Stundal
økonomisjef/faglig leder i Gerhard & Sønn

Vil du også ha fordelene til en ansatt?

Jo flere vi er, jo bedre! Med Artistfellesskapet blir ansvarsforholdene helt annerledes. Som ansatt kan du overlate det meste til administrasjonen.