Kultur

Bjørne Møen

Musiker

Trommeslagar

Bjørne Møen spelar fast i Twang Gang og er også ofte å sjå i Heine Totland Rock'n Roll Circus. Elles spelar han i Dragefjellets musikkorps og var nokre år i Tertnes Amatørkorps. Tidvis er å han å finne i lokale kor, korps og storband når dei manglar trommeslagar.

Bjørne underviser også slagverk og har elevar i både kulturskulen, korps, gymnas og på folkehøgskule.