Slik fungerer det

Ansatt og fri på samme tid – med alle rettigheter

I Artistfellesskapet er du selvstendig uten bekymringer for fakturering, lønn, regnskap, moms og skatt, samtidig som du har solide ansattrettigheter.

– Jeg får utbetalt lønn som vanlige folk én gang i måneden. Skatten er betalt. Jeg kan bli syk og ikke gå konkurs. Jeg kommer aldri til å gå tilbake til enkeltpersonforetak.

Nils Christian fossdal
Artist og musiker

Tryggere og gunstigere

Din oppgave er å fakturere gjennom vårt regnskapssystem.  Artistfellesskapet følger opp betalingen. I tillegg fikser vi lønn, regnskap, arbeidsgiveravgift, skatt, moms, pensjon, sykepenger og forsikringer. Du styrer tiden din som du vil – du kan jobbe mye eller lite, ta en fridag eller dra på ferie. Du har heller ingen begrensninger på hvilke oppdrag du tar for andre arbeidsgivere eller på hva du ønsker å fakturere gjennom for eksempel et ENK, om det er hensiktsmessig for deg.

Artistfellesskapet på 1-2-3

1

Bli ansatt

Du gjennomgår en ansettelsesprosess for å bli ansatt. Vi finner ut hva som er den beste løsningen for deg slik at du kan føle deg helt trygg, og fortsatt like fri til å drive din virksomhet gjennom Artistfellesskapet.

2

Jobb som vanlig og motta månedslønn

Du utfører dine tjenester som vanlig, fakturerer dine kunder fra Minside i Artistfellesskapet, og har tilgang til alle fordelene våre. Hver måned får du provisjonslønn av overskuddet ditt, og vi setter av feriepenger og pensjon, følger opp betaling, fører regnskap, betaler inn skatt og merverdiavgift.

3

Skatteoppgjør

Du slipper å tenke på næringsoppgave og regnskap – det tar vi oss av for deg. Du får ferdig utfylt skattemelding akkurat som "alle andre".

Employ-modellen som artistfellesskapet er bygget på

Dette får du:

Hva koster det å få alt dette?

Artistfellesskapet tilbyr fleksible løsninger som kan passe for de fleste selvstendig næringsdrivende, fra ca 100,- pr måned for dem som har en liten bigeskjeft, til mer komplette løsninger for dem som har dette som hovedgeskjeft. Ta kontakt, så finner vi ut sammen hva som er den beste løsningen for deg.


De fleste får en ryddigere privatøkonomi, bedre pensjon og generelt større trygghet og mindre bekymringer ved å være ansatt i Artistfellesskapet. Administrasjonskostnaden er 1 500,- pr. mnd og inkluderer også medlemskontingenten din i GramArt. I tillegg betaler du 7,5% av overskuddet. En kostnad som dekker regnskap, forsikringer og sykelønn. Regner du på dette, oppdager du raskt at det er en lønnsom modell fremfor å drive eget.

Artistfellesskapet skal ha maksimalt 2 % i resultat. Alt over dette blir utbetalt som bonus til alle ansatte – med andre ord blir det billigere for deg om Artistfellesskapet går med overskudd.

Eksempel dersom du har et overskudd på 50 000,- i måneden:

Overskudd*

50 000,-

Administrasjon

- 1 500,-

Felleskostnad (7,5 %)

- 3 638,-

Kostnad

5 138,-

* Overskudd er inntektene du har, fratrukket utgiftene dine.

Hva er den beste løsningen for deg?

Regn med dine egne tall. Bruk kalkulatoren og finn ut hvor mye penger du sitter igjen med etter at alt er betalt. Det viktig å huske at det finnes flere faktorer som kan være lurt å ta med i beregningen når vi skal vurdere hva som er best for den enkelte.

Det er ikke så lett å sette opp helt sammenlignbare alternativer, men vi har gjort vårt absolutt beste :-)

Kalkulatoren viser kostnadene for den komplette løsningen. Artistfellesskapet tilbyr også billigere og enklere varianter.

Ta kontakt om du trenger du hjelp til å finne ut av dine tall.

Hvor mye får du utbetalt?

I Artistfellesskapet slipper du å bekymre deg for om pengene du får på konto faktisk kan brukes, eller om du må sette av til blant annet skatt og merverdiavgift. Dette ordner vi på forhånd. Normalt får du da utbetalt ca 50 % av overskuddet ditt fra forrige måned. I tillegg får du feriepenger og pensjon når den tiden kommer. Så pengene du får på konto er virkelig dine.

Hvis Artistfellesskapet har et større resultat enn 2% utbetaler vi det som bonus til de ansatte, og det kommer i tillegg en gang i året.

Hva er forskjellen mellom Artistfellesskapet og ENK eller eget AS?

De fleste selvstendig næringsdrivende er best tjent med å organisere virksomheten sin i aksjeselskap. Og samdrift med andre næringsdrivende gir best vilkår og rettigheter.

Behov

Eget AS

ENK

Artistfellesskapet

Kapitalbehov ved oppstart

30 000,-

0,-

0,-

100% sykepenger fra 1. dag

Nei***

Ja**

Ja*

Omsorgspenger ved barns eller barnepassers sykdom fra 1. dag

Begrenset personlig ansvar

Lite papirarbeid / lave formalitetskrav

Gode trygderettigheter

Statens satser ved reise

Begrenset

Rett på dagpenger

Ja (80%)

Fradrag for utdanning

Stordriftsfordeler / rabattavtaler

* Opptil 12G i inntil et år
** Med ekstra forsikring. Ellers 80% fra 17. dag.
*** Men 100% fra 4. dag med ekstra forsikring. Ellers 100% fra 17. dag, begrenset til 6G.
Lewi Bergrud

– Det er uvant å vente på lønn, men jeg begynner å kjenne gleden over det. Nå kan jeg sette meg inn i både egen økonomi, og i alle fordelene jeg får av å være ansatt, i mitt eget tempo.

Lewi Bergrud
Musiker
Les historien ›

Klar til å komme i gang?

For å finne ut hvilken hva som passer best for deg, trenger vi å vite litt mer om deg og dine planer. Ta kontakt, så kan vi bli bedre kjent.

Håvard Krogedal
Håvard Krogedal
Daglig leder

Optimaliser din virksomhet: Hvorfor selvstendig næringsdrivende bør vurdere samdrift

Visste du at det er rundt 250 000 av oss som kan kalle oss selvstendig næringsdrivende i Norge? Nå er det på tide å se nærmere på hvordan vi organiserer virksomheten vår, slik at vi kan komme minst like godt ut som de som velger å ha "en helt vanlig jobb". ‍

Les mer om saken ›

Ofte stilte spørsmål

Hvem står bak Artistfellesskapet?

Artistfellesskapet er et samarbeid mellom GramArt, som representerer de næringsdrivende artistene, musikerne og utøvende produsentene, og samdriftsselskapet Employ. Vi har valgt å inngå et samarbeid for å kunne tilby næringsdrivende artister og musikere en mer spisset tjeneste og samtidig kunne tilby tjenestene våre til flere. Du får alle Employs fordeler, og du får også tilgang på gratis juridisk rådgivning og kontraktsgjennomganger via GramArts juridiske avdeling, en svært rimelig instrumentforsikring og påvirkningskraft inn i de ulike, kollektive forvaltningsorganisasjonene.

Hvorfor kommer jeg til Employ når jeg trykker "Min side"

Artistfellesskapet bygger på Employ-modellen og benytter tekniske løsninger som er utviklet av Employ for å effektivisere administrasjon og lønnskjøring i større samdriftssfellesskap.

Artistfellesskapet driftes i samarbeid med Employ.

Hva koster det?

Vi har ulike løsninger, fra ca 2 000 kr/år. Den komplette løsningen, som vi anbefaler til alle som lever av næringsvirksomheten sin, koster kr 1 500 per måned pluss 7,5 % av overskuddet.

Artistfellesskapet skal ha maksimalt 2 % i resultat – alt over dette blir fordelt til de ansatte. Prisen er derfor makspris, og den kan bli betydelig lavere hvis resultatet for selskapet totalt blir bedre enn 2 %.

Hvis du lurer på hva en ansettelse i Artistfellesskapet koster sammenlignet med ENK og eget AS, så kan du lese mer her.

Hvilke fordeler får jeg som ansatt?

Kort fortalt:
Samdrift = lavere kostnader
Delegert ansvar = mindre stress og lavere skuldre
100% sykelønn og gode forsikringer = større trygghet
Mange ansatte = bedre kollektive avtaler
Gratis juridisk rådgivning = trygghet
Kontraktsgjennomganger = bedre betingelser som oppdragstaker

Hva slags pensjonsavtale får jeg i Artistfellesskapet?

Vi har innskuddspensjonavtale med uførepensjon.
Vi sparer 2 % av lønn fra 0 - 7,1 G, og 20 % av lønn fra 7,1 - 12 G. Som standard plasseres pengene i indeksfond, men den enkelte har stor valgfrihet.

Uførepensjon tilknyttet pensjonsavtalen sikrer oss en månedlig utbetaling ved sykdom utover 12 måneder.

Hvilke forsikringer får jeg gjennom Artistfellesskapet

Siden Artistfellesskapet driftes i samarbeid med Employ, har alle ansatte tilgang på de samme forsikringsavtalene som de har. I tillegg får du tilbud om en svært gunstig og omfattende instrumentforsikring gjennom ditt medlemsskap i GramArt:

 • yrkesskadeforsikring
 • fritidsskadeforsikring
 • gruppeliv
 • ansvarsforsikring
 • helseforsikring (inkluderer bl.a. fysikalsk behandling, behandling hos psykolog, helsetelefon 24/7 og legetime på mobil)
 • reiseforsikring for jobb og fritid, med familiedekning
 • uførepensjon (sikrer en månedlig utbetaling ved sykdom utover 12 måneder)

(Forsikringene som er listet opp over gjelder den komplette varianten som er for de som lever av virksomheten sin.)

Logg deg inn på 'Min side' for å finne våre forsikringsnummer.

Er Artistfellesskapet bare for dem som ikke klarer å holde orden selv?

Nei. Det er både mennesker som hater papirer og regnskap, og veldig ryddige og systematiske mennesker blant oss!

En av de viktigste grunnene til at du bør velge å være ansatt i Artistfellesskapet, er at du blir en del av et større fellesskap. Det gir deg større trygghet og lavere skuldre. Når ting går bra og du selv er frisk og rask og har mye å gjøre, så kan du være med å støtte noen andre som for eksempel blir syke eller opplever andre vanskeligheter. Og plutselig en dag kan det være du selv som trenger hjelp og støtte fra fellesskapet.

Dessuten er det mindre kostbart enn man skulle tro å få alle godene som følger med ansettelse.

Hvor mye får jeg utbetalt hver måned?

Det du får utbetalt fra Artistfellesskapet er 100% dine penger. Du trenger ikke sette av til forskuddsskatt, merverdiavgift eller lignende da vi har ordnet dette for deg før du får pengene på konto. Så når vi har ordnet dette for deg er det en tommelfingerregel at du får utbetalt ca 50% av overskuddet ditt fra forrige måned (eller vi kan gjennomsnittsberegne over 12 måneder – det er opp til den enkelte).

I tillegg har vi også satt av til feriepenger og pensjon, så pengene du får på konto er virkelig dine. Feriepengene utbetales i juni året etter opptjening, og pensjonen når du blir pensjonist. Bonus / overskuddsdeling kommer også i tillegg.

Hele regnestykket, mer detaljert:

 • Dine inntekter
 • - dine driftskostnader (f.eks. reise, telefon, leasing og fremmedytelser)
 • - felleskostnader (regnskap, administrasjon, forsikringer etc.)
 • = ditt resultat før lønn
 • - 7,5% (sykelønn, bonus / overskuddsdeling etc.)
 • - arbeidsgiveravgift
 • - din pensjon
 • - dine feriepenger
 • = din brutto lønn
 • - ditt skattetrekk
 • = din netto lønn
 • + dine feriepenger
 • + din pensjon
 • + bonus / overskuddsdeling

Hvor stor omsetning må jeg ha for at det skal lønne seg å være ansatt i Artistfellesskapet?

Vi har ulike løsningen som kan passe for dem med årlig omsetning mellom ca 20 000,- pr år og opp til flere millioner pr år. Hver enkelt vil få anbefalt den løsningen som passer best.

Hvis du bare har næringsinntekt, vil du få mye igjen for å bli ansatt og bli lønnsmottaker selv med lav omsetning. Dette henger blant annet sammen med minstefradraget som lønnsmottakere får. Ved høyere omsetning blir forskjellene mindre, men mange velger likevel å være ansatt i Artistfellesskapet fordi vi får et sterkere sikkerhetsnett og andre goder gjennom samdrift, som er vanskelige å oppnå i ENK eller eget AS.

Prøv kalkulatoren lengre opp på siden og regn på hva det koster med dine egne tall!

Kan jeg skrive av kostnader jeg har i forbindelse med jobb?

Ja. Kostnader vi har som er knyttet til det å skaffe inntekt kan fradragsføres. Det kan f.eks. være reisekostnader, leie av utstyr eller fremmedytelser.

Rent praktisk gjør vi dette ved å ta bilde av kvitteringene (gjerne direkte via appen), sende de inn i Artistfellesskapet sitt regnskapssystem (Tripletex) og knytte de til riktig konto og person / avdeling.

Må jeg fortsatt ha ENK eller eget AS når jeg er ansatt i Artistfellesskapet?

Nei. Men for mange er det en god løsning å ha det likevel. Særlig gjelder dette for deg som har inntekter fra opphavsrettigheter, da de kollektive forvaltningsorganisasjonene som Gramo og TONO ikke kan utbetale vederlag til selskaper.

Vi samarbeider med Gerhard&Sønn om regnskapstjenester dersom du har behov for hjelp med regnskapet som du eventuelt har i tillegg til ansettelsen i Artistselskapet.

Spør oss gjerne om dette.

Kan hvem som helst bli ansatt?

Ja, alle artister, musikere og studioprodusenter som driver for seg selv kan i utgangspunktet søke om ansettelse i Artistfellesskapet.

Idealet i norsk arbeidsliv er at man skal være fast ansatt hos én arbeidsgiver, og helst i full stilling. For mange av oss har dette tidligere ikke vært et réelt alternativ – mange ønsker å ha frihet til å velge oppdrag og selv velge hva de skal bruke tiden sin på, andre praktiserer kunst på en måte som ikke er forenlig med fast ansettelse, for å nevne noe. Men gjennom Artistfellesskapet kan du bli ansatt og likevel beholde friheten til å styre tiden din som du vil.

Hvis du ønsker å bli en av oss, kan du søke om ansettelse her