Om employ

I Artistfellesskapet er du helt ansatt. Og helt fri.

Artistfellesskapet er et selskap laget av og for musikere og artister som ønsker større trygghet – og like mye frihet.

Trude Marit Risnes
Foto: Jan Inge Haga

– Artistfelleskapet er opprettet for å gi artister og musikere trygghet og rettigheter, samtidig som friheten er ivaretatt.

Tatiana Palanca
Styremedlem i Artistfellesskapet og varamedlem i GramArts styre

Eid av artister som ønsker fellesskap og trygghet

Artistfellesskapet tilbyr selvstendige å være fullverdig ansatt, med alt det positive det fører med seg, slik at du slipper å bekymre deg for administrative og økonomiske gjøremål. Som ansatt betaler du en nøktern sum for å være en del av fellesskapet og kunne benytte deg av Artistfellesskapet sine tjenester.

Artistfellesskapet er ikke ute etter å tjene mest mulig penger på din bekostning! Artistfellesskapet er eid av artister og musikere, og det er opplest og vedtatt at maksimalt 2 % skal bli igjen i selskapet, resten skal gå tilbake til de ansatte.

Mange selvstendig næringsdrivende artister betaler mye mer skatt enn de må

Ny rapport slår fast at de fleste selvstendig næringsdrivende er best tjent med å organisere virksomheten sin i aksjeselskap, og at samdrift med andre næringsdrivende gir aller best vilkår og rettigheter.

Les mer om rapporten ›
If you use this image, we’d appreciate a link back to our website www.quotecatalog.com.by Thought Catalog

Ansatt i Artistfellesskapet

For de ansatte er samdriftsmodellen utelukkende positiv

Som ansatt i Artistfellsskapet fremfor å drive eget enkeltpersonsforetak eller AS, er rettighetene dine godt ivaretatt. Som GramArt-medlem har du tilgang til gratis veiledning og gjennomgang av avtaler, og gjennom Artistfellsskapet får du tilgang til andre avtalemaler gjennom Employ.

Oppdragsgivers sitt ansvar

Oppdragsgiver må fortsatt gjøre gode vurderinger.

Dersom endringer i oppdragsavtalen eller realitetene gjør at oppdraget egentlig er klassifisert som et arbeidsforhold, er din risiko knyttet til solidaransvar redusert siden Artistfellesskapet allerede har betalt inn arbeidsgiveravgift, skatt, feriepenger og pensjon som arbeidsgiver.

Artistfellesskapet sitt ansvar

Vi sørger for at den ansatte er godt ivaretatt og at alle skatter og avgifter er innbetalt.

Artistfellesskapet skal gi beskjed dersom vi ser at du burde vært direkte ansatt et annet sted enn i Artistfellesskapet. Og er ansettelse hos oss den beste løsningen for deg, skal du være trygg på det formelle og at du får god hjelp.

Frihet, fjelltur og fint vær

En helgekveld hjemme på Hinna i Stavanger satt lille Arne Hovda og klunket på pianoet mens foreldrene hadde gjester. En av foreldrenes gjester var pianolærer. – Det der må du fortsette med, sa læreren, da han hørte gutten spille.

Les mer om saken ›

Klar til å komme i gang?

For å finne ut hvilken hva som passer best for deg, trenger vi å vite litt mer om deg og dine planer. Ta kontakt, så kan vi bli bedre kjent.

Håvard Krogedal
Håvard Krogedal
Daglig leder

Styret i Artistfellesskapet

Tatiana Palanca
Styremedlem i Artistfellesskapet og vara til GramArts styre
Marius Øvrebø-Engemoen
Styreleder i Artistfellesskapet og daglig leder i GramArt
Monica Rundhaug
Styremedlem i Artistfellesskapet og administrasjonsleder i  Employ
Karl-Dag Kjosavik
Styremedlem i Artistfellesskapet, gründer av Employ, konsulent og musiker