Publisert
3.6.2024

Optimaliser din virksomhet: Hvorfor selvstendig næringsdrivende bør vurdere samdrift

Visste du at det er rundt 250 000 av oss som kan kalle oss selvstendig næringsdrivende i Norge? Nå er det på tide å se nærmere på hvordan vi organiserer virksomheten vår, slik at vi kan komme minst like godt ut som de som velger å ha "en helt vanlig jobb". ‍

Optimaliser din virksomhet: Hvorfor selvstendig næringsdrivende bør vurdere samdrift

570 millioner kroner mer i skatter og avgifter, og mindre rettigheter igjen for det!

Visste du at det er rundt 250 000 av oss som kan kalle oss selvstendig næringsdrivende i Norge?

Vi utgjør en mangfoldig gruppe, spredt over hele landet, innen alt fra helsetjenester, kultur og personlig tjenesteyting til undervisning, trening, forskning og transport.
Vi kan være stolte av bidragene våre til samfunnet, men det er på tide å se nærmere på hvordan vi organiserer virksomheten vår, slik at vi kan komme minst like godt ut som de som velger å ha "en helt vanlig jobb".

Mange av oss driver i enkeltpersonforetak (ENK), men har du noen gang vurdert fordelene ved å organisere virksomheten din annerledes?
I Artistfellesskapet er vi såpass opptatt av rettighetene til selvstendig næringsdrivende at vi sammen med noen samarbeidspartnere kontaktet Oslo Economics slik at de kunne se nærmere på hvordan det er lurt å organisere seg som selvstendig næringsdrivende. Og vet du hva de fant i sin rapport?

De estimerte at i 2019 betalte mange av oss næringsdrivende i ENK hele 570 millioner kroner mer i skatter og avgifter enn vi ville ha gjort hvis vi hadde valgt å organisere oss som aksjeselskap (AS) eller i samdrift med andre!

Ikke nok med det - dette gjorde vi samtidig som vi fikk mindre igjen av sosiale rettigheter for det vi betalte

Skatt og avgift: En nærmere titt på forskjellene mellom enkeltpersonforetak og AS

Rapporten viser at forskjellene i rammebetingelser mellom ENK og AS er betydelige. For de med overskudd på mellom cirka 150 000 og 450 000 kroner i ENK, kan den samlede skatte- og avgiftsbelastningen være opp mot 3,6 prosentpoeng lavere i AS. I soner uten arbeidsgiveravgift er forskjellen hele 13,3 prosentpoeng!

Sosiale rettigheter: Hva du må vite for å sikre deg gode rettigheter

Det handler ikke bare om skatter og avgifter. Det handler også om sosiale rettigheter. Selvstendig næringsdrivende i ENK får ikke de samme fordelene som lønnsmottakere i eget AS. Ved sykdom dekkes kun 80 prosent av sykepengegrunnlaget, og ingen yrkesskadedekning er inkludert. For å få tilsvarende rettigheter som AS-eiere må vi i snitt betale 6 138 kroner per år hver oss, totalt 1 milliard kroner for alle næringsdrivende i ENK.

Hva med dagpenger ved arbeidsledighet eller permittering? Det er forbeholdt lønnsmottakere, inkludert de som eier sitt eget AS. Selvstendige i ENK står uten dette viktige sikkerhetsnettet.

Hva med pensjon for selvstendig næringsdrivene?

Når det kommer til pensjon, er det noe du virkelig må ta på alvor. Som selvstendig næringsdrivende i ENK eller ansatt i eget AS har du ansvaret for egen pensjonssparing. Etter pensjonsreformen i 2011 ble pensjonsutbetalingene fra folketrygden svekket, og derfor er det viktig for deg å aktivt ta valg om å sette av midler til pensjon. Dette kan være spesielt utfordrende hvis du har lav inntekt, men å forstå pensjonsregelverket og vurdere alternativene nøye er nødvendig for å sikre din økonomiske fremtid.

Hva slags ansvar sitter du med i et enkeltpersonforetak?

Når det gjelder personlig ansvar, er dette et poeng du bør være klar over. I ditt ENK er den personlige økonomien din og selskapets økonomi vevd sammen, og du har ubegrenset personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Dette kan være risikabelt, spesielt for visse typer virksomheter. Å forstå dette personlige ansvaret er avgjørende når du tar beslutninger om organisasjonsform og risikostyring.

570 millioner kroner mer i skatter og avgifter, og mindre rettigheter igjen for det!

Samdrift for suksess: Hvordan Artistfellesskapet bidrar til bedre rammevilkår for selvstendig næringsdrivende artister

Så, hva er løsningen? Vel, å organisere virksomheten din som et aksjeselskap kan være svaret. Du kan nyte godt av lavere skatte- og avgiftsbelastning og samtidig sikre deg bedre sosiale rettigheter. Enten du velger å gjøre dette alene eller i samdrift med andre gjennom for eksempel oss i Artistfellesskapet, kan det være verdt å vurdere.

Kanskje spesielt om du har følt at du går glipp av stordriftsfordeler som større selskaper nyter godt av, er det lurt å vurdere samdrift.

Rabatter ved innkjøp, administrative kostnader, og forsikringsfordeler kan virke fjerne for en selvstendig næringsdrivende, men gjennom samdrift i et felles aksjeselskap kan du faktisk oppnå disse fordelene.

Dette kan inkludere ting som gruppelivsforsikring, reiseforsikring, helse- og behandlingsforsikring, samt delt forsikring med andre næringsdrivende, noe som kan være et smart trekk.

Nå som du vet at det er muligheter for å organisere virksomheten din på en mer gunstig måte, hvorfor ikke utforske oss i Artistfellesskapet litt nærmere? Vi er et aksjeselskap, eid av våre ansatte som alle er selvstendig næringsdrivende som har valgt å jobbe gjennom Artistfellesskapet eller Employ i samdrift. Det kan være et skritt i riktig retning for å sikre deg bedre rammebetingelser og økonomisk trygghet.

Så, kjære artist - se nærmere på hvordan du organiserer virksomheten din. Utforsk mulighetene for enten egen aksjeselskap eller bli med i samdrift med en rekke andre selvstendige hos oss i Artistfellesskapet og ta kontroll over din økonomiske fremtid og trygghet.

Vil du også ha fordelene til en ansatt?

Artistfellesskapet blir bare bedre jo flere som er med! Ta kontakt i dag for en vurdering av hvorvidt Artistfellesskapet er den beste løsningen for din næring.

Flere historier