Kultur

Torunn Elisabeth Bachmann

Musiker

Dirigent og instrumentallærer

Torunn Bachmann studerte ved Barratt Due musikkinstitutt, 4-årig instrumentalpedagogisk utdanning, med trombone som hovedinstrument. Hun har videreutdanning i musikkbarnehagemetodikk og fra Norges musikkhøgskole, Musikk og helse. Hun arbeider nå på master i musikkpedagogikk.

Til daglig jobber hun som dirigent i Meland kulturskule og tar oppdrag som frilans dirigent og instrumentallærer i skolekorps.

Kort og godt sier Torunn: Jeg elsker jobben min, og vet altså ikke hva annet jeg kunne ha drevet med!