Ofte stilte spørsmål

Her har du en oversikt over spørsmål vi ofte besvarer. Se om du finner svar på det du lurer på under. Hvis ikke, ta gjerne kontakt.

Hvorfor kommer jeg til Employ når jeg trykker "Min side"

Artistfellesskapet bygger på Employ-modellen og benytter tekniske løsninger som er utviklet av Employ for å effektivisere administrasjon og lønnskjøring i større samdriftssfellesskap.

Artistfellesskapet driftes i samarbeid med Employ.

Hvem står bak Artistfellesskapet?

Artistfellesskapet er et samarbeid mellom GramArt, som representerer de næringsdrivende artistene, musikerne og utøvende produsentene, og samdriftsselskapet Employ. Vi har valgt å inngå et samarbeid for å kunne tilby næringsdrivende artister og musikere en mer spisset tjeneste og samtidig kunne tilby tjenestene våre til flere. Du får alle Employs fordeler, og du får også tilgang på gratis juridisk rådgivning og kontraktsgjennomganger via GramArts juridiske avdeling, en svært rimelig instrumentforsikring og påvirkningskraft inn i de ulike, kollektive forvaltningsorganisasjonene.

Må jeg fortsatt ha ENK eller eget AS når jeg er ansatt i Artistfellesskapet?

Nei. Men for mange er det en god løsning å ha det likevel. Særlig gjelder dette for deg som har inntekter fra opphavsrettigheter, da de kollektive forvaltningsorganisasjonene som Gramo og TONO ikke kan utbetale vederlag til selskaper.

Vi samarbeider med Gerhard&Sønn om regnskapstjenester dersom du har behov for hjelp med regnskapet som du eventuelt har i tillegg til ansettelsen i Artistselskapet.

Spør oss gjerne om dette.

Kan jeg skrive av kostnader jeg har i forbindelse med jobb?

Ja. Kostnader vi har som er knyttet til det å skaffe inntekt kan fradragsføres. Det kan f.eks. være reisekostnader, leie av utstyr eller fremmedytelser.

Rent praktisk gjør vi dette ved å ta bilde av kvitteringene (gjerne direkte via appen), sende de inn i Artistfellesskapet sitt regnskapssystem (Tripletex) og knytte de til riktig konto og person / avdeling.

Hvor mye får jeg utbetalt hver måned?

Det du får utbetalt fra Artistfellesskapet er 100% dine penger. Du trenger ikke sette av til forskuddsskatt, merverdiavgift eller lignende da vi har ordnet dette for deg før du får pengene på konto. Så når vi har ordnet dette for deg er det en tommelfingerregel at du får utbetalt ca 50% av overskuddet ditt fra forrige måned (eller vi kan gjennomsnittsberegne over 12 måneder – det er opp til den enkelte).

I tillegg har vi også satt av til feriepenger og pensjon, så pengene du får på konto er virkelig dine. Feriepengene utbetales i juni året etter opptjening, og pensjonen når du blir pensjonist. Bonus / overskuddsdeling kommer også i tillegg.

Hele regnestykket, mer detaljert:

 • Dine inntekter
 • - dine driftskostnader (f.eks. reise, telefon, leasing og fremmedytelser)
 • - felleskostnader (regnskap, administrasjon, forsikringer etc.)
 • = ditt resultat før lønn
 • - 7,5% (sykelønn, bonus / overskuddsdeling etc.)
 • - arbeidsgiveravgift
 • - din pensjon
 • - dine feriepenger
 • = din brutto lønn
 • - ditt skattetrekk
 • = din netto lønn
 • + dine feriepenger
 • + din pensjon
 • + bonus / overskuddsdeling

Hvor stor omsetning må jeg ha for at det skal lønne seg å være ansatt i Artistfellesskapet?

Vi har ulike løsningen som kan passe for dem med årlig omsetning mellom ca 20 000,- pr år og opp til flere millioner pr år. Hver enkelt vil få anbefalt den løsningen som passer best.

Hvis du bare har næringsinntekt, vil du få mye igjen for å bli ansatt og bli lønnsmottaker selv med lav omsetning. Dette henger blant annet sammen med minstefradraget som lønnsmottakere får. Ved høyere omsetning blir forskjellene mindre, men mange velger likevel å være ansatt i Artistfellesskapet fordi vi får et sterkere sikkerhetsnett og andre goder gjennom samdrift, som er vanskelige å oppnå i ENK eller eget AS.

Prøv kalkulatoren lengre opp på siden og regn på hva det koster med dine egne tall!

Kan hvem som helst bli ansatt?

Ja, alle artister, musikere og studioprodusenter som driver for seg selv kan i utgangspunktet søke om ansettelse i Artistfellesskapet.

Idealet i norsk arbeidsliv er at man skal være fast ansatt hos én arbeidsgiver, og helst i full stilling. For mange av oss har dette tidligere ikke vært et réelt alternativ – mange ønsker å ha frihet til å velge oppdrag og selv velge hva de skal bruke tiden sin på, andre praktiserer kunst på en måte som ikke er forenlig med fast ansettelse, for å nevne noe. Men gjennom Artistfellesskapet kan du bli ansatt og likevel beholde friheten til å styre tiden din som du vil.

Hvis du ønsker å bli en av oss, kan du søke om ansettelse her

Hva slags pensjonsavtale får jeg i Artistfellesskapet?

Vi har innskuddspensjonavtale med uførepensjon.
Vi sparer 2 % av lønn fra 0 - 7,1 G, og 20 % av lønn fra 7,1 - 12 G. Som standard plasseres pengene i indeksfond, men den enkelte har stor valgfrihet.

Uførepensjon tilknyttet pensjonsavtalen sikrer oss en månedlig utbetaling ved sykdom utover 12 måneder.

Hvilke forsikringer får jeg gjennom Artistfellesskapet

Siden Artistfellesskapet driftes i samarbeid med Employ, har alle ansatte tilgang på de samme forsikringsavtalene som de har. I tillegg får du tilbud om en svært gunstig og omfattende instrumentforsikring gjennom ditt medlemsskap i GramArt:

 • yrkesskadeforsikring
 • fritidsskadeforsikring
 • gruppeliv
 • ansvarsforsikring
 • helseforsikring (inkluderer bl.a. fysikalsk behandling, behandling hos psykolog, helsetelefon 24/7 og legetime på mobil)
 • reiseforsikring for jobb og fritid, med familiedekning
 • uførepensjon (sikrer en månedlig utbetaling ved sykdom utover 12 måneder)

(Forsikringene som er listet opp over gjelder den komplette varianten som er for de som lever av virksomheten sin.)

Logg deg inn på 'Min side' for å finne våre forsikringsnummer.

Er Artistfellesskapet bare for dem som ikke klarer å holde orden selv?

Nei. Det er både mennesker som hater papirer og regnskap, og veldig ryddige og systematiske mennesker blant oss!

En av de viktigste grunnene til at du bør velge å være ansatt i Artistfellesskapet, er at du blir en del av et større fellesskap. Det gir deg større trygghet og lavere skuldre. Når ting går bra og du selv er frisk og rask og har mye å gjøre, så kan du være med å støtte noen andre som for eksempel blir syke eller opplever andre vanskeligheter. Og plutselig en dag kan det være du selv som trenger hjelp og støtte fra fellesskapet.

Dessuten er det mindre kostbart enn man skulle tro å få alle godene som følger med ansettelse.

Hvilke fordeler får jeg som ansatt?

Kort fortalt:
Samdrift = lavere kostnader
Delegert ansvar = mindre stress og lavere skuldre
100% sykelønn og gode forsikringer = større trygghet
Mange ansatte = bedre kollektive avtaler
Gratis juridisk rådgivning = trygghet
Kontraktsgjennomganger = bedre betingelser som oppdragstaker

Hva koster det?

Vi har ulike løsninger, fra ca 2 000 kr/år. Den komplette løsningen, som vi anbefaler til alle som lever av næringsvirksomheten sin, koster kr 1 500 per måned pluss 7,5 % av overskuddet.

Artistfellesskapet skal ha maksimalt 2 % i resultat – alt over dette blir fordelt til de ansatte. Prisen er derfor makspris, og den kan bli betydelig lavere hvis resultatet for selskapet totalt blir bedre enn 2 %.

Hvis du lurer på hva en ansettelse i Artistfellesskapet koster sammenlignet med ENK og eget AS, så kan du lese mer her.