Et solid selskap er klar for vekst

– I 2022 har vi profesjonalisert driften og etablert oss som et konsern. Employ er nå rigget for hurtig vekst, sier styreleder Stein Bjelland.

Employ handler om å bidra til en best mulig hverdag for alle som driver for seg selv. Som styreleder er Stein Bjelland opptatt av å utvikle Employ, få flest mulig med og å tilby trygge, gode ordninger for alle ansatte. 2022 har vært fantastisk, oppsummerer han.

– Det har vært et kjempespennende år. Vi har gjort noen viktige grep for å profesjonalisere selskapet. Strategien er på plass og vi er klare for videre vekst.

Flere nye ansatte på vei

Etableringen av underselskaper, eget teknologiselskap, rekruttering i administrasjonen og flere inn i styret, er noen av grepene som er gjort for å være rustet for veksten som kommer.

– Nå skal vi se resultatene. Vi skal bli synligere, og vi skal være premissleverandør i debatten. Vi har en løsning som etterspørres, og det er viktig at vi fremover blir enda mer synlige med budskapet vårt. Selv om vi blir større, skal vi alltid være oss. Vi skal ha et arbeidende styre der alle bidrar, og vi skal jobbe for fellesskap og tilhørighet. Potensialet er enormt.

Fordeler og fellesskap

Inne på Kanelsnurren i Stavanger Øst sitter Stein Bjelland. Musikeren, foreleseren og Employ-styrelederen er engasjert. I mange år har han jobbet i skjæringspunktet mellom kunst og økonomi, han har selv kjent på kroppen hvor tøff musikkindustrien kan være og har derfor valgt å engasjere seg for å kunne påvirke og forbedre situasjonen for frilansere og selvstendige. Det handler om rettigheter, bedre og tryggere økonomi og om å bygge et fellesskap med stordriftsfordeler.

– Gjennom Employ har vi funnet svaret på det selvstendig næringsdrivende trenger. Det er unødvendig dyrt og ineffektivt at alle frilansere skal drive sitt eget lille selskap, enten det er AS eller enkeltpersonforetak. Det er mye å huske på når man driver for seg selv, som for eksempel å sette av penger til pensjon og forsikringer. Det tror jeg ikke at det er mange som gjør. I alle fall gjorde ikke jeg det. Som frilansere risikerer vi å bli minstepensjonister hele gjengen

Styreleder Bjelland er selv selvstendig næringsdrivende med mange baller i luften. Han sitter i ulike styrer i kulturlivet, bor halve tiden i Stavanger og resten i New York og lever og ånder for undervisning, frilanseres vilkår, musikk og kultur. Som tidligere gitarist i bandet «The Getaway People» turnerte han i USA og Europa på slutten av 90- og begynnelsen av 2000-tallet. Dette var også samme periode som Napster inntok musikkbransjen, og Bjellands band ble hardt rammet. Nå underviser han både i Stavanger og ved New York University om nettopp denne endringen i musikkbransjen. Selv tror han at næringslivet og arbeidslivet er i endring. Framover vil flere være selvstendige som jobber i nettverk og tette samarbeid.

– Det har vært et kjempespennende år. Vi har gjort noen viktige grep for å profesjonalisere selskapet. Strategien er på plass og vi er klare for videre vekst.

Et arbeidsmarked i endring

– I New York ser vi denne trenden godt. Folk jobber løsere og leverer prosjekter sammen og på egenhånd. Det tror jeg vi vil se mer og mer av i fremtiden. Løsningen i disse konstellasjonene er Employ. Rettigheter, fellesskap og frihet. I Employ får vi styrken av å være en familie, og vi kan selv være med på eiersiden. Som ansatt er det ganske godt når sommerbonusen kommer. Plutselig får vi også feriepenger.

Styrelederen er opptatt av å videreutvikle Employ, slik at de gode ordningene blir enda bedre. Han vil at selvstendige skal ha friheten de ønsker, kombinert med best mulig rettigheter. Økonomisk trygghet og en god hverdag. Dette får de gjennom Employ, mener han.

– Frilansere passer ikke inn i de strukturelle rammene. Dermed har bankene vært litt restriktive mot denne gruppen. Ved å bli med i Employ får vi både lønnsslipp og boliglån i banken. Vi kan vise at vi er fast ansatte med inntekt. Det er dette Employ handler om. Gjennom fast ansettelse i Employ får selvstendige tilgang til alle sosiale rettigheter som andre ansatte i norske bedrifter. Dette er mulig fordi 250 ansatte deler på driftskostnadene.

Enda bedre tjenester

Med fire nye ansatte i administrasjonen ligger alt til rette for å levere best mulig tjenester for de ansatte også i 2023. Samtidig er Bjelland takknemlig for at Employ-ansatte kan legge pandemien bak seg og se frem til mer normal drift og virke.

– På vegne av styret vil jeg gjerne takke administrasjonen for en fantastisk innsats i året som har vært. Pandemien har vært enormt tøff for mange Employ-ansatte, og administrasjonen har levert langt over forventet og gjort en enorm jobb med håndteringen av dette. Vi har kommet styrket ut av det alle sammen. Når vi likevel kan gire opp og satse etter denne krisen, sier det noe om at Employ står veldig sterkt i tiden som kommer.

Ledelse

Håvard Krogedal

Daglig leder

post@artistfellesskapet.no
400 00 904

Styret Employ

Tatiana Palanca

Styremedlem i Artistfellesskapet og vara til GramArts styre

post@artistfellesskapet.no
+47 400 00 904

Marius Øvrebø-Engemoen

Styreleder i Artistfellesskapet og daglig leder i GramArt

post@artistfellesskapet.no

Monica Rundhaug

Styremedlem i Artistfellesskapet og administrasjonsleder i  Employ

moru@employ.no
+47 404 58 816

Karl-Dag Kjosavik

Styremedlem i Artistfellesskapet, gründer av Employ, konsulent og musiker

karl-dag@employ.no
+47 918 81 424

Styret Employ Helse

No items found.

Verneombud

Tine Suman Hodne

Musiker / dirigent / pedagog

tine.hodne@gmail.com
+47 404 70 938

Noen av våre historier fra 2022