Ett år med markedsføring og kommunikasjon

Veksten i Employ har de siste årene først og fremst skjedd gjennom rekruttering i våre egne nettverk. I 2022 bestemte vi oss for første gang å prioritere kommunikasjon og markedsføring. Her er resultatet:

Innhold

Vi har delt innhold jevnlig i løpet av hele året, og i august la vi om strategien til å produsere faste, ukentlige poster i alle våre kanaler. Siden den gang deler vi ukentlig innhold, som blant annet består av ansatthistorier, faglige poster om temaer som er viktige for selvstendig næringsdrivende og poster om de gode fordelene med å være ansatt i Employ.

Ansatthistorier har blitt en viktig del av vår kommunikasjon. Gjennom historiefortelling trekker vi frem ansatte i ulike yrker for å synliggjøre bredden i Employ.

Sosiale medier

Vi har valgt Facebook, Instagram og LinkedIn som våre kanaler, i tillegg til hyppige nyhetsbrev internt, samt innhold på våre nettsider. Sammenlagt hadde vi i underkant av 2500 følgere i sosiale medier ved utgangen av 2022.

Facebook er vår største kanal med 1860 følgere. Våre ansatte engasjerer seg ofte i innholdet og deler videre i sine egne kanaler.

Fra og med februar i fjor begynte vi å bruke LinkedIn aktivt, og bare dette første året ville over 500 personer følge oss. LinkedIn er kanalen som skiller seg ut på rekkevidde og vi har potensial for å nå ut til nye målgrupper med organisk innhold og gode historier.

Både på Facebook og på Instagram når vi flest i aldersgruppen 35-44 år. Det siste året har 100 personer valgt å følge oss på Instagram.

Google Ads

Google Ads er en viktig kanal for Employ. Mange bruker Google for å søke etter informasjon om temaer som selvstendig næringsdrivende er opptatt av. Ved å være synlige på relevante søkeord blir målgruppen og potensielle ansatte dermed introdusert for Employ.

Employ.no

I 2022 økte antall besøk på nettsiden med hele 100 prosent! Året før hadde vi i overkant av 12 000 besøkende, mens nesten 25 000 brukere besøkte employ.no i 2022.

På employ.no har alle våre ansatte en egen side med nyttig informasjon, som kontaktopplysninger og tjenester.

Kampanjer

Høsten 2022 begynte vi å treffe nye målgrupper og potensielle ansatte med annonsering i sosiale medier. Mens vi tidligere har hatt flest ansatte fra kulturbransjen, kom flere av de nye i fjor fra helsesektoren og konsulentvirksomhet.

I 2022 gjennomførte vi også en større rekrutteringskampanje for å ansette flere gode folk i Employ-administrasjonen. Kampanjen fikk et eget kommunikasjonskonsept som ble godt mottatt. I løpet av bare noen uker fikk vi over 200 søkere. Pågangen gjorde at vi til slutt måtte stoppe kampanjen.

Ledelse

Håvard Krogedal

Daglig leder

post@artistfellesskapet.no
400 00 904

Styret Employ

Tatiana Palanca

Styremedlem i Artistfellesskapet og vara til GramArts styre

post@artistfellesskapet.no
+47 400 00 904

Marius Øvrebø-Engemoen

Styreleder i Artistfellesskapet og daglig leder i GramArt

post@artistfellesskapet.no

Monica Rundhaug

Styremedlem i Artistfellesskapet og administrasjonsleder i  Employ

moru@employ.no
+47 404 58 816

Karl-Dag Kjosavik

Styremedlem i Artistfellesskapet, gründer av Employ, konsulent og musiker

karl-dag@employ.no
+47 918 81 424

Styret Employ Helse

No items found.

Verneombud

Tine Suman Hodne

Musiker / dirigent / pedagog

tine.hodne@gmail.com
+47 404 70 938

Noen av våre historier fra 2022