Fornøyde ansatte i Employ

Vi liker å vite hvordan våre ansatte har det i Employ, og vi leter alltid etter mulige forbedringer. Derfor gjennomfører vi hvert år en medarbeiderundersøkelse.

Her kommer en kort oppsummering av svarene fra undersøkelsen i 2022. Vi spurte ansatte om dette:

I hvilken grad er du fornøyd med din ansettelse i Employ?

100 prosent svarer 4/5 eller 5/5

Når vi ber de ansatte nevne minst én ting de er spesielt godt fornøyde med, svarer de:

 • trygghet
 • orden og oversikt
 • forsikringer
 • sykelønn
 • administrasjonen
 • personlig oppfølging
 • pensjon og skatt

Vi ville også vite «I hvilken grad har du tillit til at administrasjonen i Employ ivaretar dine interesser?»

97 prosent svarer 4/5 eller 5/5

I undersøkelsen spør vi også om det er noe de savner, samt ber om forslag til forbedringer. Her er noen av tilbakemeldingene:

 • mer samarbeid innad i Employ og flere sosiale møtepunkt
 • bedre oversikt over rettigheter, ansattgoder, storkundeavtaler og så videre.
 • lettfattelige rapporter og enda mer brukervennlige systemer
 • flere fordeler og rabatter

Vi jobber kontinuerlig med alle de nevnte punktene, og vi har stor tro på at vi skal klare og levere stadig bedre og billigere tjenester for hvert år som går.

Ledelse

Håvard Krogedal

Daglig leder

post@artistfellesskapet.no
400 00 904

Styret Employ

Tatiana Palanca

Styremedlem i Artistfellesskapet og vara til GramArts styre

post@artistfellesskapet.no
+47 400 00 904

Marius Øvrebø-Engemoen

Styreleder i Artistfellesskapet og daglig leder i GramArt

post@artistfellesskapet.no

Monica Rundhaug

Styremedlem i Artistfellesskapet og administrasjonsleder i  Employ

moru@employ.no
+47 404 58 816

Karl-Dag Kjosavik

Styremedlem i Artistfellesskapet, gründer av Employ, konsulent og musiker

karl-dag@employ.no
+47 918 81 424

Styret Employ Helse

No items found.

Verneombud

Tine Suman Hodne

Musiker / dirigent / pedagog

tine.hodne@gmail.com
+47 404 70 938

Noen av våre historier fra 2022