Fra garasje til konsern

Det som startet som en god idé fra en garasje på Sola, er nå et selskap i stor vekst – på vei til å bli et konsern. Her er historien om Employ.

Alle historier har en begynnelse. Vår er slik: Gründer, bassist og økonom Karl-Dag Kjosavik syntes det var merkelig at det ikke fantes bedre løsninger for selvstendig næringsdrivende. At det var unødvendig arbeidskrevende og kostbart når alle skulle drive sin egen lille bedrift. At man måtte ta hele risikoen selv.

Hva om vi slo oss sammen? spurte han seg. Det ville lette arbeidet for alle. Karl-Dag tenkte praktisk, slik økonomer gjør: – Hvis vi fordeler risiko og kostnader på mange vil vi klare å gjøre det bedre og billigere for alle. Dermed grunnla han og noen venner i 2011 det som i dag er Employ, hjemme i øvingsrommet under garasjen på Sola.

– Alle selvstendig næringsdrivende burde ha fulle sykepengerettigheter, gode forsikringer og hjelp med det administrative. Employ gir selvstendige sjansen til å profesjonalisere sin egen drift på en enklere og bedre måte, sier Karl-Dag.

Veien videre

Siden oppstarten i 2011 har Employ vokst jevnt og trutt. I dag er vi blitt en flokk på 250 ansatte i fellesskapet vårt. Det som startet med noen få musikere, har spredd seg til frilansere og selvstendige i flere ulike bransjer. I mange år vokste vi med rundt 60 prosent i året uten at veksten var styrt eller planlagt. I stor grad knytter vi veksten til jungeltelegrafen, omdømme og ansattes erfaringer.

– Våre nye ansatte tar jo en liten runde med seg selv før de blir med i Employ. Da koker det ned til de viktigste spørsmålene: har jeg tillit til dette – og kjenner jeg noen som har tro på dette. I Employ skal vi alltid være aller mest opptatt av å ta vare på de ansatte vi har. Det er det viktigste i vår strategi. Veksten kommer i andre rekke, sier Karl-Dag.

Den store testen

Det var ikke før våren 2020, at vi virkelig fikk testet modellen vår. Nesten 100 permitterte samtidig, alle skulle få varsel og følges opp. Telefonen ringte i ett kjør.

– Veldig mange av oss jobber i bransjer som ble stengt. Oppdrag ble avlyst og ansatte ble syke. Mange hadde panikk. For oss ble det viktig å berolige folk. Jeg satt i daglige videomøter med de som var rammet.

For ledelsen ble det mye nytt å sette seg inn i. Regelverk, permitteringsordninger, sykepenger, har vi nok egenkapital, tåler vi 15 dager lønnsplikt – slike tanker og spørsmål kvernet, mens de også skulle lose alle gjennom krisen.

– Jeg har mange ganger tenkt at når vi kunne tåle dette, kan vi tåle hva som helst! Det ble egentlig en fin opplevelse. Hvis noen tvilte på oss før, tror jeg ikke de gjør det lenger.

– Alle selvstendig næringsdrivende burde ha fulle sykepengerettigheter, gode forsikringer og hjelp med det administrative.

– Vi må hjelpe flere

Tilbakemeldingene fra ansatte var noe av det som gjorde sterkest inntrykk på gründeren.

– Folk var så takknemlige. De følte at Employ reddet hele familieøkonomien. De fikk støtte fra NAV og kunne leve nesten som normalt. Våre folk, frilansere og selvstendige, hadde en trygg hverdag når krisen rammet!

Men korona var ikke over på et par uker i 2020. Pandemien har vært med oss langt ut i 2022.

– Det kom jo stadig tilbakefall. I løpet av 2021 begynte oppdragene å komme tilbake, selv om det fortsatt preget mange av oss. For meg, og flere med meg, har det blitt veldig tydelig at vi må vokse. Vi MÅ hjelpe flere. Strategien vår er at vi skal vokse så lenge det er bra for alle.

Historien som startet i garasjen, er kommet langt videre. Fortellingen fortsetter med vekst i antall ansatte, nye satsinger for å skape bedre tjenester og fordeler, underselskaper med egne dedikerte ledere, eget teknologiselskap med digitalisering av Employ-modellen og Whitelabel for organisasjoner og andre grupperinger som vil benytte modellen på egenhånd.

Ledelse

Håvard Krogedal

Daglig leder

post@artistfellesskapet.no
400 00 904

Styret Employ

Tatiana Palanca

Styremedlem i Artistfellesskapet og vara til GramArts styre

post@artistfellesskapet.no
+47 400 00 904

Marius Øvrebø-Engemoen

Styreleder i Artistfellesskapet og daglig leder i GramArt

post@artistfellesskapet.no

Monica Rundhaug

Styremedlem i Artistfellesskapet og administrasjonsleder i  Employ

moru@employ.no
+47 404 58 816

Karl-Dag Kjosavik

Styremedlem i Artistfellesskapet, gründer av Employ, konsulent og musiker

karl-dag@employ.no
+47 918 81 424

Styret Employ Helse

No items found.

Verneombud

Tine Suman Hodne

Musiker / dirigent / pedagog

tine.hodne@gmail.com
+47 404 70 938

Noen av våre historier fra 2022