– Nå setter vi fart!

Utrulling av Employ Tech, nye selskaper, intern rekruttering og over 50 nye ansatte! Det er noe av det daglig leder Karl-Dag Kjosavik og de andre i Employ-ledelsen har å vise til etter at 2022 nå er avsluttet.

– Vi har hatt et fantastisk kjekt år! Jeg er så glad for at flere ansatte har ønsket å bli med oss for å bygge Employ videre.

Daglig leder Karl-Dag Kjosavik har satt seg godt til rette i den brune skinnstolen på kontoret i Stavanger Tinfabrik, Employs hovedsete de siste 10 årene. Etter ti års drift, er selskapet han startet sammen med to venner nå større enn noen gang.

– Fram til 2022 vokste vi i et lite styrt tempo. Vi investerte ikke i veksten, men gjennom jungeltelegrafen og gode ambassadører har nye ansatte kommet til. Vi er stolte over at så mange har funnet veien til oss, sier han.

50 nye inn

Året startet med 190 ansatte. Ved utgangen av 2022 hadde 50 flere blitt en del av Employ-familien. Totalt har over 250 selvstendig næringsdrivende nå funnet ut at Employ-modellen passer for dem. Tallet vokser stadig, og det store målet er å bli flere. Mange, mange flere.

– Det betyr at det som før var 250 bedrifter nå har valgt å bli med oss i stedet, og på den måten deler vi på kostnader og risiko. Det er kult, det!

Employ-året har vært spennende og godt, oppsummerer Kjosavik.  

– De fleste har kommet godt i gang igjen etter pandemien. I 2022 fikk vi også en del ansatte fra nye bransjer. For ti år siden besto Employ av frilansere innen kunst og kultur. Nå har vi ulike typer konsulenter, psykologer, PT-er og mye mer. Alle bransjer er velkomne!  

Fornøyde ansatte

Hvert år ber vi ansatte om å svare på noen spørsmål om deres opplevelse av Employ.

– Medarbeiderundersøkelsen viser i år igjen at de ansatte har tillit til Employ, og at de stoler på at vi vil dem vel. Da er mye oppnådd!

– Folk flest er ikke så opptatt av forsikring til vanlig, men de er veldig glade for å ha det når de trenger. Hvis sykdom eller en annen stor eller liten krise inntreffer, er de aller fleste svært glade for at de er her i Employ. Det er jo også meningen!

Flere underselskaper

2022 ble også året da Employ tenkte annerledes. Mens alle ansatte tidligere var plassert i ett selskap, bygger Employ nå et konsern, der de ulike bransjene organiseres i mindre underselskaper. Nye ansatte blir dermed en del av underselskapene ut fra hvilken bransje de hører til. Alle som driver helserelatert virksomhet ansettes i Employ Helse. Kulturbransjen går inn i Employ Kultur, og andre ansettes i Employ AS. Employ har også opprettet selskapet Sidegig, for de som driver selvstendig ved siden av den vanlige hverdagsjobben.

– Sidegig er et nytt alternativ for de som har selvstendig virksomhet som en mindre bigeskjeft. Dette er en billig og enkel løsning for mange, hvor de kun betaler når de har aktivitet og ingenting i perioder uten aktivitet. Ansatte i Sidegig får ikke alle de samme fordelene som Employ-ansatte, men løsningen kan være en billig og god nok løsning for mange, forklarer Kjosavik.

– Vi har hatt et fantastisk kjekt år! Jeg er så glad for at flere ansatte har ønsket å bli med oss for å bygge Employ videre.

Den tekniske løsningen

En annen stor satsing for fjoråret, var utrullingen av Employ Tech. Dette er en digitalisering av Employ-modellen og ansattes egen portal for ulike administrasjonsfunksjoner.

– Nettløsningen har allerede gjort hverdagen enklere for både vanlige ansatte og oss i administrasjonen som jobber med å betjene alle ansatte. Automatiserte løsninger øker kvaliteten og reduserer risiko. Samtidig får administrasjonen frigjort tid, som vi heller kan bruke til å yte enda bedre service til alle ansatte, forteller Kjosavik.

Utviklingen av Employ Tech startet høsten 2021 og ble lansert og tatt i bruk i fjor høst.

Lavprofittselskap

Med flere ansatte, økte også omsetningen fra året før. Det gir større handlingsrom – og flere gode fordeler for alle ansatte.

– Employ er et lavprofittselskap. Det betyr at vi aldri skal ha mer enn 2 prosent i resultat. For oss handler det ikke om å tjene mest mulig penger, men om å tjene nok til å lage best mulig vilkår for alle oss som er ansatt.

For det er de ansatte som er i fokus hos Employ. De neste årene har konsernet som mål å bli 2000 ansatte. Hvordan skal dette skje?

– Potensialet er enormt. Jo flere vi blir, jo større fordeler får vi alle sammen. Vårt mål er å vokse så lenge vi opplever at stordriftsfordelene øker. Vi har ambisiøse planer, men veksten skal ikke endre oss. Det aller viktigste er å ta vare på de vi har og sørge for at de får det best mulig framover, sier han videre.

Synlighet

Kommunikasjon og markedsføring ble tatt ordentlig i bruk i 2022. Nettsider, sosiale medier, innhold og annonsering var tiltak som ga oss flere følgere og økt trafikk.

– Dette var en viktig satsing for oss i fjor, og noe vi ikke har investert så mye i tidligere. Vi forteller historier om ansatte, snakker om fordelene med å være ansatt i Employ, er aktive i sosiale medier og annonserer litt på Google, sier han.

Økt innsats på flere fronter, og utsikter for større vekst fremover, gjorde at Employ-ledelsen i fjor valgte å rekruttere flere til administrasjonen.

Ledelse

Håvard Krogedal

Daglig leder

post@artistfellesskapet.no
400 00 904

Styret Employ

Tatiana Palanca

Styremedlem i Artistfellesskapet og vara til GramArts styre

post@artistfellesskapet.no
+47 400 00 904

Marius Øvrebø-Engemoen

Styreleder i Artistfellesskapet og daglig leder i GramArt

post@artistfellesskapet.no

Monica Rundhaug

Styremedlem i Artistfellesskapet og administrasjonsleder i  Employ

moru@employ.no
+47 404 58 816

Karl-Dag Kjosavik

Styremedlem i Artistfellesskapet, gründer av Employ, konsulent og musiker

karl-dag@employ.no
+47 918 81 424

Styret Employ Helse

No items found.

Verneombud

Tine Suman Hodne

Musiker / dirigent / pedagog

tine.hodne@gmail.com
+47 404 70 938

Noen av våre historier fra 2022