Employ, selskaper og bransjer

For å gjøre strukturen enklere, har vi valgt å se på Employ som en paraply med underselskaper. Alle ansatte i Employ hører til det underselskapet som passer best for sin bransje. Jobber du for eksempel innen kulturbransjen, blir du ansatt i Employ Kultur. Er du sertifisert helsepersonell, blir du ansatt i Employ Helse og jobber du med noe annet enn kultur og helse, loses du til Employ AS.

Hvert underselskap har sin egen leder. Dermed har vi som ansatte alltid en kontaktperson som kjenner bransjen vår og som kan svare på det vi trenger hjelp til i vår situasjon.

Employ Morselskap AS

Leders beretning

Employ Kultur AS

Employ Kultur er det største av selskapene i Employ. Det er her vi har flest ansatte, og det er her omsetningen er størst. Employ Kultur er for selvstendige som jobber i kulturbransjen.  

  • Størstepartene av våre ansatte er organisert under Employ Kultur. Det innebærer musikere, lydteknikere, artister, fotografer, regissører, dansere og lignende.
  • Omsetning 2022: 94,8 millioner kroner

Styreleders beretning

Oppsummering av 2022 – Håvard Krogedal

– I 2022 var det mange i kulturbransjen som søkte etter vår type løsning. De hadde lagt pandemien bak seg og fant nok ut at det var lurt å være ansatt og ha gode rettigheter. Det gjorde at vi så en tydelig vekst av ansatte i Employ Kultur. Det var også noen som sluttet i selskapet vårt, fordi de gikk over i andre type stillinger.

– Jeg er stolt av at vi har laget et verktøy for å hjelpe de som ikke blir så godt ivaretatt ellers. Vi sikrer rettighetene, men ikke inntektene. For meg er det enkelt: Enten kan du være ansatt med alle fordeler og rettigheter som det innebærer, eller være selvstendig uten rettighetene. Du er like fri uansett.

Mål framover?

– Vi har hatt en naturlig vekst til nå. Framover satser vi mer på vekst, og vi har nå økt kapasiteten vår. Med flere i administrasjonen kan vi være tilgjengelige for flest mulig og hjelpe alle ansatte med det de trenger.

Employ AS

  • alle som ikke driver innen kultur eller helse
  • konsulenter, markedsførere, designere, oversettere og annet
  • omsetning 2022: 2,3 millioner kroner

Oppsummering av 2022 – Håvard Krogedal

– Employ AS er for alle de som ikke driver med kultur eller helse. Så enkelt. Vi har frilansjournalister, forretningsutviklere, rådgivere og anleggsgartnere.

Hva er du stolt over, og hva kan forbedres?

– Jeg er stolt av at vi kan løse praktiske problemer for våre ansatte. Mange ble berørt av pandemien og måtte permitteres. Det er meningsfullt å være med og hjelpe folk i det virkelige liv.

– Jeg er stolt av at vi kan løse praktiske problemer for våre ansatte. Mange ble berørt av pandemien og måtte permitteres. Det er meningsfullt å være med og hjelpe folk i det virkelige liv.

Employ Helse AS

  • helsepersonell med autorisasjon
  • psykolog, psykologspesialist, fysioterapeut, lege og lignende
  • omsetning 2022: 13,4 millioner kroner

– Employ Helse ble startet i 2019. I 2022 fikk vi 18 nye ansatte, nå har vi også ansatt vår aller første lege. Alle som jobber i Employ Helse er helsepersonell med autorisasjon.

I Employ Helse har omsetningen økt med 28 prosent. Veksten i antall ansatte var nesten 80 prosent.

– Målet til Employ Helse er å gjøre livet enklere for flest mulig. I 2023 satser vi på vekst og håper at enda flere leger, fysioterapeuter og annet helsepersonell ser fordelene med å bli med over til oss. Vi jobber også med flere samarbeid med store psykolog-hus som er på vei inn med egen whitelabel.

Oppsummering av 2022 – styreleder Kyrre Dyregrov

– Vi er et selskap i stor vekst. Ved utgangen av 2022 ser vi en solid økning i ansatte i forhold til året før. Det samme gjelder omsetning. Vi er fortsatt et flertall psykologer som er ansatt i Employ Helse, men det er veldig kjekt å se at andre yrkesgrupper også kommer til, blant annet leger, fysioterapeuter, sykepleiere og vernepleiere.

Hva er du stolt over, og hva kan forbedres?

– Jeg er stolt over måten administrasjonen i Employ har fulgt opp våre ansatte på - både under, og nå etter pandemien. Samtidig ser vi utfordringer med til dels høyt sykefravær i perioder. Dette tar vi på alvor og ser nærmere på hvilke tiltak vi kan gjøre for å få dette ned.

Mål framover?

– Målet fremover er å nå ut til langt flere. Vi vet at behovet for Employ Helse er stort der ute.

AT Employment AS

Oppsummering av 2022 – daglig leder Tove Tuntland

– AT Employment ble stiftet før sommeren i 2022, som det første whitelabel-selskapet i Employ. Selskapet er et samarbeid mellom Abel Technologies og Employ, som skal tilby Employ-modellen til selvstendig næringsdrivende innen trening og ernæring. Det er mange innen denne bransjen som driver for seg selv.

Mens Abel Technologies er en digital plattform for denne bransjen, kan alle som jobber selvstendig innen trening og ernæring nå ansettes i AT Employment og få samme rettigheter som alle andre ansatte.

– Systemet er nå klart og vi kan ansette mange, mange flere. Nå jobber vi mot personlige trenere over hele landet og har stor tro på at Employ-konseptet passer godt også for denne bransjen.

Hva er du stolt av og hva kan forbedres?

– Jeg er stolt over at vi nå kan tilby bedre arbeidshverdag til denne gruppen selvstendige. Jeg har alltid drevet innen trening selv, og det blir mye kveldsjobbing. Det er krevende med lange kvelder og papirarbeid i tillegg. Nå slipper de det!

Mål framover?

– I 2023 satser vi på vekst og må gjøre oss mer kjent ut mot bransjen. AT Employment er jo først og fremst for de som ikke har fast ansettelse fra før. Da skal vi også gi dem kunnskap om at vi finnes her for dem hvis de ønsker en trygg og god løsning med rettigheter som alle andre ansatte.

Ledelse

Håvard Krogedal

Daglig leder

post@artistfellesskapet.no
400 00 904

Styret Employ

Tatiana Palanca

Styremedlem i Artistfellesskapet og vara til GramArts styre

post@artistfellesskapet.no
+47 400 00 904

Marius Øvrebø-Engemoen

Styreleder i Artistfellesskapet og daglig leder i GramArt

post@artistfellesskapet.no

Monica Rundhaug

Styremedlem i Artistfellesskapet og administrasjonsleder i  Employ

moru@employ.no
+47 404 58 816

Karl-Dag Kjosavik

Styremedlem i Artistfellesskapet, gründer av Employ, konsulent og musiker

karl-dag@employ.no
+47 918 81 424

Styret Employ Helse

No items found.

Verneombud

Tine Suman Hodne

Musiker / dirigent / pedagog

tine.hodne@gmail.com
+47 404 70 938

Noen av våre historier fra 2022