Publisert
3.6.2024

Den ultimate testen - Employ under pandemien

Nesten 100 permitterte samtidig, alle skulle få varsel og følges opp. Telefonen ringte i ett kjør. Det var mildt sagt noen travle uker!

Den ultimate testen - Employ under pandemien

– Jeg tror neppe vi noen gang vil havne i en mer krevende situasjon enn dette, så det ble en skikkelig test. Og vi besto!

Karl-Dag Kjosavik
Styremedlem i Artistfellesskapet, gründer av Employ, konsulent og musiker

At pandemien har endret mye har vi fått høre så mange ganger at setningen nesten har blitt en klisjé. For Employ har pandemien først og fremst skapt nye refleksjoner for de involverte, men også vekket en interesse hos andre utenfor systemet.

Mannen bak den nøttebrune skrivepulten står bak selskapet som har fungert som en trygg havn for 200 selvstendig næringsdrivende. Daglig leder og gründer Karl-Dag Kjosavik erindrer om to travle, men tankefulle koronaår.

Dette intervjuet er gjort med Karl-Dag som gründer av Employ. Siden Artistfellesskapet bruker samme modell som Employ, har vi valgt å publisere det også her på Artistfellesskapet.

Farten ned, turtallet opp

Rundt overgangen 2019-2020 hadde Employ lagt bak seg en periode preget av jevn vekst gjennom mange år. Erfaringen var at modellen fungerte godt, og planene lå klare for å skru tempoet et par hakk opp. Så smalt det.

-Hva måtte snu for dere da pandemien traff?

-At så mange skulle bli uten arbeid samtidig var ikke noe vi var forberedt på. Over natta måtte vi sette oss inn i permitteringsregler og lese oss opp. Nesten 100 permitterte samtidig, alle skulle få varsel og følges opp. Telefonen ringte i ett kjør. Det var mildt sagt noen travle uker!

-På godt og vondt?

-Ja, det sier seg selv at det blir krevende når så mange plutselig tjener så mye mindre. Samtidig måtte vi bruke mer tid og penger på administrasjonsarbeid. Overskuddet som fordeles på de ansatte ble mindre, men ble heller ikke om til underskudd, heldigvis. På den positive siden fikk vi brukt oss selv skikkelig under denne perioden, og vi fikk gjennomført en ordentlig stresstest av modellen vår.

– Jeg tror neppe vi noen gang vil havne i en mer krevende situasjon enn dette, så det ble en skikkelig test. Og vi besto!

Ute av tunellen

Pandemien satte en strek for økningen i tempo, og planer om videre utvikling av selskapet ble satt på vent. Likevel kan Karl-Dag peke på flere ting pandemien utløste av verdi, som blir nyttige i årene som kommer.

-Hva vil dere ta med dere videre?

-Det som har vært hyggeligst, i en situasjon som i utgangspunktet er ganske uhyggelig, er tilbakemeldingene fra nye og gamle ansatte. Folk har kommet til oss og uttrykt stor takknemlighet for at Employ finnes, og at det virker. Det har også ført til at mange flere tar kontakt. Problemstillinger rundt det å jobbe selvstendig og mangelen på sikkerhetsnett har blitt en sak flere er interessert i, og alt fra LO til folk som driver med samfunnsvitenskapelig forskning har tatt kontakt med oss for å lære mer om Employ-modellen.

Gründeren bak skrivebordet er tilbakeholden i ordbruken, men innrømmer at denne typen oppmerksomhet har vært morsom å få.

-Og så helt på tampen: Det viktigste pandemien har lært Employ?

-At modellen vår fungerer. Employ har tålt dette godt, tross alt. Og tåler vi dette, så tåler vi det meste. Vi har sett at den bufferen vi opererer med er stor nok til å takle en slik situasjon. Jeg tror neppe vi noen gang vil havne i en mer krevende situasjon enn dette, så det ble en skikkelig test. Og vi besto!

Vil du også ha fordelene til en ansatt?

Artistfellesskapet blir bare bedre jo flere som er med! Ta kontakt i dag for en vurdering av hvorvidt Artistfellesskapet er den beste løsningen for din næring.

Flere historier