Publisert
3.6.2024

GramArt og Employ lanserer selskap for artister

Det nye samdriftsselskapet heter Artistfellesskapet og vil gi næringsdrivende artister og musikere de samme sosiale rettighetene som fast ansatte, samtidig som de beholder full frihet og kreativ kontroll.

GramArt og Employ lanserer selskap for artister

– Men for mange er det en høy terskel for å satse på sitt eget AS, i tillegg til at man får mye ansvar om man er eneste ansatt. Gjennom Artistfellesskapet får den enkelte en fleksibel ansettelse med de samme rettighetene som en vanlig ansatt.

– Mange av våre medlemmer har gjennom flere år gitt uttrykk for usikre arbeidsforhold, fravær av sosiale rettigheter og dårlige muligheter til å spare til for eksempel pensjon. Vi jobber hardt for å bedre de sosiale rettighetene til utøverne gjennom det offentlige, men ser at dette er komplekse greier som tar tid, forteller Ivar Peersen, styreleder i GramArt.

Særlig under korona så vi hvordan valg av selskapsform var helt vesentlig for hvordan utøverne klarte seg. De med enkeltpersonsforetak hadde langt dårligere ordninger enn de med AS. GramArt var en av initiativtagerne til den midlertidige kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende, men denne var nettopp det – midlertidig. Og de selvstendige har fortsatt ikke fått bedre betingelser, noe som setter dem i en særdeles sårbar situasjon før en eventuell neste krise. GramArt jobber for å forbedre også disse betingelsene, men i mellomtiden bør de utøvere har mulighet, sikre seg på andre måter.

– Men for mange er det en høy terskel for å satse på sitt eget AS, i tillegg til at man får mye ansvar om man er eneste ansatt. Gjennom Artistfellesskapet får den enkelte en fleksibel ansettelse med de samme rettighetene som en vanlig ansatt.

– Den beste selskapsformen

Styreleder Ivar S. Peersen har selv ansvar for driften av flere AS, en selskapsform han har valgt fordi det er den tryggeste måten å organisere næring på.

– Men for mange er det en høy terskel for å satse på sitt eget AS, i tillegg til at man får mye ansvar om man er eneste ansatt. Gjennom Artistfellesskapet får den enkelte en fleksibel ansettelse med de samme rettighetene som en vanlig ansatt.

Men går ikke dette på bekostning av den friheten de næringsdrivende utøverne ofte søker gjennom en karriere utenom fast ansettelse?

– Nei, det er det som er så fint med Employ sin modell. Du blir ansatt, men står også fritt til å ha næringsinntekter på siden, gjennom for eksempel et enkeltpersonsforetak. For eksempel så velger mange å bokføre vederlag fra forvaltningsorganisasjonene gjennom et ENK. Hva og hvor mye du vil fakturere gjennom Artistfellesskapet er opp til deg selv, fortsetter Peersen.

– Bedre å slå seg sammen

Det er samdriftsselskapet Employ som drifter Artistfellesskapet for GramArts medlemmer. De har lang erfaring med dette, og grunnleggerne av selskapet er selv musikere. Daglig leder i Employ og styremedlem i Artistfellesskapet Karl-Dag Kjosavik er utdannet både som jazzlærer og innen økonomi.

– Vi syntes det var merkelig at det ikke fantes bedre løsninger for selvstendig næringsdrivende og at det måtte være både mer jobb og dyrere for alle når hver og en skulle drive sin egen lille bedrift og ta hele risikoen selv. Det måtte jo være mye bedre om vi slo oss sammen! Og etter å ha drevet samdrift med andre nå i godt over 10 år, som inkluderte en pandemi, så er det ingen tvil om at det er bedre å samarbeide enn å være hver for seg.

Vil du også ha fordelene til en ansatt?

Artistfellesskapet blir bare bedre jo flere som er med! Ta kontakt i dag for en vurdering av hvorvidt Artistfellesskapet er den beste løsningen for din næring.

Flere historier